Nytt styre i NKF

Publisert/Oppdatert

Årsmøte i NKF, på Risøy Folkehøyskole 31. mai; valgte Helge Kjøll jr., rektor på Molde Folkehøgskole, til NKFs nye leder for to år. Hilde-Karin Mauky, inspektør på Ålesund Folkehøgskole og Kjetil Rydland, økonomi og administrasjonleder, Hurdal Verk folkehøgskole, ble valgt til styremedlemmer for to år.

Folkehøgskolene jobber målrettet for en bedre verden

Publisert/Oppdatert

Det er snart tre år siden de fem nasjonale folkehøgskoleorganisasjonene ble enige om et felles bærekraftvedtak. For å nå de fire målene i vedtaket må landets 85 folkehøgskoler gjøre en iherdig innsats, og til dels store endringer både når det gjelder drift og undervisning. I en fersk undersøkelse svarer ¾ av skolene at de jobber målrettet med å følge opp målene i vedtaket. Vi går her nærmere inn på svarene i denne undersøkelsen og presenterer resultatene for folkehøgskolenes samlede klima- og miljøregnskap for 2021.

Steg 02-2022 Rus og reglement

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen skal utruste ungdommer til å gå ut i verden som dannede og gode samfunnsborgere. Det er vårt mantra. Derfor må det de går igjennom disse ni månedene, ligne på livet selv. Og det gjør det jo. Men på ett område inviterer vi elevene til å være med på noe som ikke alltid ligner veldig på livet i storsamfunnet.

Julie Byberg Bø – ny informasjonsrådgiver i IKF

Publisert/Oppdatert

Vi har gleden av ønske en ny medarbeider velkommen i vår stab fra høsten 2022. Julie Byberg Bø har takket ja til stillingen som informasjonsrådgiver i IKF.

Marit Asheim slutter i IKF

Publisert/Oppdatert

Marit Asheim takker for seg som informasjonsrådgiver ved Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF), og går over i ny stilling i Asker kommune. Marit har vært en sentral medarbeider for IKF i 12 år. Hun har bidratt med faglige tyngde og sitt personlige engasjement til det beste for folkehøgskolene i alle disse årene.

Velkommen til NKFs landsmøte på Risøy Folkehøyskole, 31.05 – 03.06

Publisert/Oppdatert

Endelig kan vi ønske velkommen til et "vanlig" landsmøte! Vi gleder oss til å se deg som deltar for første gang, og deg som har vært på landsmøte mange ganger. Risøy Folkehøyskole ligger fint til ved kysten i Tvedestrand. I samarbeid med skolen har vi satt opp et variert og inspirerende program. Det blir turer og aktiviteter til lands og til vanns.

Nytt nummer av steg

Publisert/Oppdatert

Dette året startet med en trist melding om at Tor Grønvik hadde sovnet inn. Han hadde en sentral stilling i folkehøgskolelandskapet i mange år, og det er derfor naturlig at vi bruker noen sider av dette nummeret av steg for å minnes ham.

Stilling ledig: Informasjonsrådgiver – PR/mediekontakt

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolene i Norge har omkring 8000 elever hvert år, men vi er ambisiøse og vil ha enda flere. Vil du hjelpe oss? Vi leter etter deg som kan og vil hjelpe oss til å friste enda flere ungdommer til å velge verdens frieste skoleslag. Vi er et skoleslag som gir læringsglede, faglig kunnskap, samarbeidskompetanse og demokratisk dannelse – og et år som veldig mange ser tilbake på med glede. Folkehøgskolen har to informasjonskontorer (kristen og frilynt) som samarbeider tett og er plassert i samme kontorlandskap. Mye av jobben du skal gjøre er på vegne av alle folkehøgskolene i Norge. Som ansatt i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) ønsker vi at du har kjennskap til kristne organisasjoner som er eiere av flere av folkehøgskolene.

Minneord Tor Grønvik 1952 – 2022

Publisert

Tor Grønviks bortgang på nyttårsdagen er et stort tap for folkehøgskolen i Norge. Vi har mistet en av våre viktigste kilder til kunnskap om historien og verdigrunnlaget som lå til grunn for opprettelsen av folkehøgskolene i Norden. Den kristne folkehøgskolen i Norge er en viktig del av denne tradisjonen.

NKF har eget stipendfond

Publisert/Oppdatert

Hvert år kan NKF-medlemmer og ansatte i organisasjonen søke om stipend fra dette fondet. Søknadsfrist 1. februar, Ved tildeling av stipend blir kurs og studiereiser prioritert.