Steg 02-2022 Rus og reglement

Folkehøgskolen skal utruste ungdommer til å gå ut i verden som dannede og gode samfunnsborgere. Det er vårt mantra. Derfor må det de går igjennom disse ni månedene, ligne på livet selv. Og det gjør det jo. Men på ett område inviterer vi elevene til å være med på noe som ikke alltid ligner veldig på livet i storsamfunnet.

 

Tekst av redaktør Tom Arne Møllerbråten

Hos oss skal de øve på sosial mestring, bygge fellesskap, stå i personlige utfordringer og jobbe med personlig utvikling, mestre frykt, sinne og fortvilelse, og ikke minst oppleve fest, glede, galskap og moro i et rusfritt miljø. Hvor sprøtt er vel ikke det? Det finnes riktignok rusfrie miljøer der ute, ofte tilknyttet islam og deler av kristen-Norge, men svært vanlig er det ikke. Så hvorfor ønsker vi at folkehøgskole-elever skal leve rusfritt mens de er hos oss?

Nå er det ikke slik at et dannet liv er det samme som et alkoholfritt liv. På ingen måte. Blant personalet på våre skoler er det de som velger å være avholds, og de som velger måtehold. Det er jo helt greit. Men alle bør likevel holde høyt verdien av at våre elever lever rusfritt så lenge de er våre elever. Det er gode grunner til det.

For: Vi er mer til stede, på godt og vondt, i våre egne liv når vi er edru. Tankene våre, oppmerksomheten vår og varheten overfor andre fungerer best da. Det samme gjelder konsekvenstenkningen. Det jeg sier og gjør får konsekvenser, både overfor meg selv og andre. I edru tilstand kan jeg øve meg på å justere mine ord og mine handlinger til beste for alle. Å øve seg på å være seg selv sammen med andre i edru tilstand, vil utvilsomt også ha langsiktige positive konsekvenser.

Jeg vil også hevde at en rusfri skole er det beste utgangspunktet for å ha et inkluderende miljø på skolen. De med negative erfaringer med rus i familie og omgangskrets skal oppleve et trygt miljø hos oss. Dette nummeret av steg handler om hvordan vi best beskytter et slikt miljø. Hvilke verktøy har vi og trenger vi? Hva gjør vi når reglene brytes? Det er rektorenes stemme vi her får, så får vi nok komme tilbake i senere nummer for å høre mer fra elevenes opplevelser.

Les Steg 02-2022

Del på: