Medlemsvekst

I løpet av skoleåret 2016/2017 kunne NKF ønske velkommen til 42 nye medlemmer. Organisasjonsrådgiver Arvid Kopperdal sier dette er det høyeste tallet på innmeldte medlemmer i løpet av et skoleår så langt han har oversikt over.

Totalt per i dag har NKF 440 yrkesaktive medlemmer.

Det lokallaget som økte mest inneværende skoleår, var Rønningen med 8 nye medlemmer.

Mange lokallag har nå et medlemstall på mellom 15 og 20 NKF-medlemmer.
Følgende lokallag har nå 20 medlemmer eller mer: Solborg (26), Fhs Sørlandet (25), Nordfjord (23), Nordhordland (22) og Alta (20)

Kopperdal håper trenden fortsetter også neste skoleår.
Innmeldingsskjema er tilgjengelig her.