Nytt styre i NKF

Årsmøte i NKF ble avviklet under landsmøtet på Rønningen Folkehøgskole i Oslo i uke 23. Nytt styre ble valgt og ny handlingsplan ble vedtatt.

Gunnar Birkeland (rektor på Folkehøgskolen Sørlandet) og Geir Ertzgaard (lærer på Solborg Folkehøgskole) ble valgt inn i NKF-styret. Olaug Sløgedal og Henning Iversen takket av etter 4 år i styret.

Styret for NKF – 2017-2018
Edgar Fredriksen, leder (2016-2018)
Hilde Maria Nicolaisen, nestleder (2016-2018)
Ånen Tveit, styremedlem (2016-2018)
Gunnar Birkeland, styremedlem (2017-2019)
Geir Ertzgaard, styremedlem (2017-2019)

Ann Sissel Vehus, 1. varamedlem (2017-2018)
Øydis W. Ruud, 2. varamedlem (2017-2018)

Det var god debatt om aktuelle saker og ny Handlingsplan for NKF 2017-2018 ble vedtatt.