Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Den 25. september ble det gjennomført forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Utdanningsforbundet forhandler for Folkehøgskoleforbundet (FHF) og NKF, men både FHF og NKF har representanter ved forhandlingsbordet.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020 og videre for 1 – ett – år av gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 1 – en – måneds varsel.

Les hele avtalen her: Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 2018-2020