UKT-konferansen 2018: Når kirke lykkes

I skjæringspunktet mellom kirkens tro og ungdommers behov ligger kirkens ungdomsarbeid. I møte med en sekularisert ungdomsgenerasjon
trenger kirkelig ungdomsarbeid og kristne folkehøgskoler nye arbeidsformer og strategier for å være livsnære trosarenaer.

UKT-konferansen er en fagkonferanse i kristent ungdomsarbeid. Konferansen starter med Trosopplæringskonferansen, og fortsetter på MF.

På UKT-konferansen fra 17.-19. oktober spør vi:

  • Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes?
  • Hvordan kan kristent ungdomsarbeid og folkehøgskoler bidra til å utvikle en teologi som gir menig for ungdom i dag?

Vi løfter fram forskning og praksis som formidler kirke på en god måte til dagens unge.

Mer informasjon og påmelding finner du på: mf.no/UKT2018
Sjekk også ut arrangementet vårt på Facebook: https://www.facebook.com/events/388466811619898/