• Rundskriv IKF 14-2016
  Elevopptak 2017-18 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 13-2016
  Eierkonferanse 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 12-2016
  Rektorforum, program og saker Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 11-2016
  Årsmøtepapirer Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 10-2016
  Rektorforum, program og saker Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 09-2016
  Rektorforum og årsmøte i IKF Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 08-2016
  Informasjonskonferansen 2016 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 07-2015
  Elevundersøkelsen 2016 - forhåndsinformasjon Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 06-2016
  Utlysning av 20 % stilling som kontormedarbeider Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 05-2016
  Oppfordring til fordeling av søkere Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 04-2016
  Rektorforum og årsmøte i IKF 2016 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 03-2016
  Kontingent til IKF i 2016 Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 02-2016
  Brukertilfredshetsundersøkelsen Vis PDF
   
 • Rundskriv IKF 01-2016
  Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020