• Rundskriv L 06-2020
  Tilbud om et studium i Folkehøgskolepedagogikk Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2020
  Koronakrisen og permittering av ansatte Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2020
  Pause i lønnsoppgjøret Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2020
  Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2019 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2020
  Handlingsplan 2020-2021 drøfting i lokallagene Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2020
  Medlemsstipend Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020