• Rundskriv L 18-2016
  Hovedtariffoppgjøret Vis PDF
   
 • Rundskriv L 17-2016
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv L 16-2016
  Forslag til kandidater til NKF-styret Vis PDF
   
 • Rundskriv L 15-2016
  Invitasjon til kurs for inspektører og assisterende rektorer Vis PDF
   
 • Rundskriv L 14-2016
  Ny vervebosjyre Vis PDF
   
 • Rundskriv L 13-2016
  Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2016 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 12-2016
  Informasjon fra NKF-sekretariatet Vis PDF
   
 • Rundskriv L 11-2016
  Aktuelt ved skolestart Vis PDF
   
 • Rundskriv L 10-2016
  Hovedtarifforhandlingene i Virke er utsatt til etter sommeren. Vis PDF
   
 • Rundskriv L 09-2016
  Invitasjon til kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv L 08-2016
  Invitasjon til arbeidsveiledning for inspektører og internatledere 2016-17 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 07-2016
  Innbydelse til NKFs landsmøte på Lundheim Vis PDF
   
 • Rundskriv L 06-2016
  Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv L 05-2016
  Utlysning av midler til NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv L 04-2016
  Kurset Inn for landing med program Vis PDF
   
 • Rundskriv L 02-2016
  Høring - NKFs handlingsplan 2016-2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv L 03-2016
  Invitasjon til seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Vis PDF
   
 • Rundskriv L 01-2016
  Regnskap fra NKFs lokallag Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020