• Rundskriv S 19-2013
  Notat om lønns- og arbeidsvilkår for IKV-ansatte Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2013
  Jubileumsfondet - gaveprotokoller Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2013
  Jubileumsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2013
  Trenger din skole penger Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2013
  Ingvaldstads legat Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2013
  Prosjektopplegg: Selvevalueringstema ”Fag og dannelse” Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2013
  Nytt innhold til medlemsalmanakken Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2013
  Syng Livet skoleåret 2013-2014 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2013
  Kurset Ny i folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2013
  Neste års selvevalering: Fellestema for skolene Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2013
  Veien videre for UKT-prosjektet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2013
  Sakspapirer til årsmøtet 2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2013
  Veien videre for UKT-prosjektet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2013
  Utlysning av midler til Solidaritetsfondet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2013
  NKFs stipend for forskning og studier Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2013
  Inspirasjonskurs og startskudd for UKT-prosjektet 20.-21.03.2013 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2013
  Invitasjon til kurs Sosiale medier og folkehøgskolen Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2013
  Invitasjon til kurs og startskudd for UKT-prosjektet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2013
  Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse, 10.-11. april 2013 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020