• Rundskriv S 20-2016
  Beredskapsplan med Sjømannskirken Vis PDF
   
 • Rundskriv S 19-2016
  Jubileumsfondet - gaveprotokoll Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2016
  Jubileumsfondet - utenlandske søkere skoleåret 2017-2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2016
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2016
  Invitasjon til kurs for inspektører og assisterende rektorer Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2016
  Invitasjon til kurs om tilrettelagt folkehøgskole våren 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2016
  Ingvaldstadslegat Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2016
  Hovedtarifforhandlingene i Virke er utsatt til etter sommeren. Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2016
  Syng Livet skoleåret 2016-2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2016
  Invitasjon til kurs for nytilsatte Vis PDF
   
 • Runkdsriv S 10-2016
  Invitasjon til arbeidsveiledning for inspektører og internatledere 2016-17 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2016
  Folkehøgskolenes lederutdanning - utsatt frist Vis PDF
   
 • Rundskriv S 08-2016
  Forslag til mal for lokal særavtale Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2016
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2016
  Kurset Inn for landing med program Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2016
  NKF-stipendet for forskning og studier Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2016
  Folkehøgskolens lederutdanning - Verdibasert endringsledelse Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2016
  Rammeavtale - læringsplattformen itslearning Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2016
  Invitasjon til nordisk vårkonferanse 2016 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020