• Invitasjon til introduksjonsseminar om psykisk helse og livsmestring på Modum Bad juni 2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 18-2017
  H.M Kong Olav Vs jubileumsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv S 17-2017
  Utlysning av midler fra NKFs solidaritetsfond Vis PDF
   
 • Rundskriv S 16-2017
  Ingvaldstadslegat Vis PDF
   
 • Rundskriv S 15-2017
  Mellomoppgjøret 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 14-2017
  Invitasjon for vaktmestere og vedlikeholdspersonalet Vis PDF
   
 • Rundskriv S 13-2017
  Syng Livet skoleåret 2017-2018 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 12-2017
  Årsmøte i NKFs rektorseksjon på Rønningen fhs 29.05.17 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 11-2017
  Invitasjon til kurset Ny i folkehøgskole 8.-10. august 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 10-2017
  Sakspapirer til NKFs årsmøte 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 09-2017
  Invitasjon til arbeidsveiledning for sosiallærere, internatledere og inspektører Vis PDF
   
 • Rundskriv S 07-2017
  Invitasjon til spillkurs, Skiringssal folkehøyskole 7.-8. august Vis PDF
   
 • Rundskriv S 06-2017
  Invitasjon til kurs for seniorer 55 + Vis PDF
   
 • Rundskriv S 05-2017
  Kurset Inn for landing 29. mai Vis PDF
   
 • Rundskriv S 04-2017
  Innbydelse til NKFs landsmøte 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 03-2017
  Selvelvaluering skoleåret 2015-2016 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 02-2017
  Invitasjon til kurs for internatledere mars 2017 Vis PDF
   
 • Rundskriv S 01-2017
  Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2017-18 Vis PDF
   

 

Eldre rundskriv:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020