Om IKF

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) har felles sekretariat med NKF.

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) er eit felles organ for skolar innanfor den kristne folkehøgskolerørsla. Formålet er å drive informasjon om folkehøgskolen generelt, om den kristne folkehøgskolen spesielt og om dei einskilde tilknytte skolane. Kontoret skal også støtte skolane i deira rekrutteringsarbeid.

Det er 34 kristne folkehøgskolar som er tilknytta IKF.

IKF har mange felles prosjekter sammen med informasjonskontoret for de frilynte folkehøgskolene (Informasjonskontoret for folkehøgskolen – IF)

Et av prosjektene er nettportalen for alle folkehøgskolene www.folkehogskole.no.

Oversikt over ansatte i IKF

Fra vedtektene til IKF:

§ 1 Føremål
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) er eit felles organ for skolar innanfor den kristne folkehøgskolerørsla. (J.fr § 1 i lovar for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)). Føremålet er å drive informasjon om folkehøgskolen generelt, om den kristne folkehøgskolen spesielt og om dei einskilde tilknytte skolane. Kontoret skal også støtte skolane i deira rekrutteringsarbeid.

Vedtekter IKF årsmøtevedtak 2019

Styret i IKF
Styret blir valgt på årsmøtet i IKF.
Leder: Kjell Konstali, Solborg Folkehøgskole
Erling Helland, Bakketun Folkehøgskole
Hildegunn Gjesdal Tennebø, Nordfjord Folkehøgskule
Tor Inge Askeland, Kristiansand Folkehøgskole
Gunnar Birkeland, styreleder NKF

Varameldemmer:
Anne Apesland, Grenland Folkehøgskole, 1. vara
Bjarte Grøteide, Høgun Folkehøgskole, 2. vara